Hevonen nauttii laitumella -opas tarjoaa tietoa laiduntamisen hyödyistä hevoselle ja maisemalle

Hevosten määrä lisääntyy erityisesti harraste- ja virkistyskäytössä. Samalla kun hevosala kasvaa ja monipuolistuu, lisääntyy kiinnostus hevosten laiduntamiseen. Laiduntaminen edistää monin tavoin hevosten terveyttä ja hyvinvointia. Laiduntaminen myös lisää luonnon ja kulttuurimaiseman arvoa.
 
Hevonen nauttii laitumella -oppaassa kerrotaan hevosten laiduntamiseen liittyvistä asioista uusimpien tutkimustulosten ja käytännön kokemusten perusteella. Oppaassa on tietoa muun muassa laiduntamisen vaikutuksesta hevosen hyvinvointiin sekä siitä, miten hevonen hoitaa luontoa. Oppaassa on esitelty erilaiset laidunvaihtoehdot, miten sopivia laitumia voi löytää sekä tietoa laitumien kasveista ja rakenteista, hoitosuunnitelmasta, laiduntamisen haasteista sekä sopimuksista.
 
Painettua opasta on saatavilla Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskusten maisema-asiantuntijoilta, ProAgrian hevosalan asiantuntijoilta, Suomen Hippoksesta, Suomen Ratsastajainliitosta, Hippoliksesta sekä MTT:n Hevostutkimuksesta.
 
Sähköisenä opas löytyy sekä suomen- että ruotsinkielisenä Julkaisuista.
 
Maaseutuverkosto on rahallisesti tukenut oppaan laatimista.
 
Hevonen nauttii laitumella -opas
32 sivua
Toimitus: Hannele Partanen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry.
Teksti ja työryhmä: Irina Herzon, Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos, Markku Saastamoinen,  Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, hevostutkimus
Julkaisija: Maaseutuverkosto, 2014
 
Katso myös monipuoliset asiantuntijapalvelut hevostilojen kehittämiseen: http://www.proagria.fi/toimialat/hevoset

Jaa

Artikkelit