Maa- ja kotitalousnaiset hillitsevät ilmastonmuutosta istuttamalla puita

Maa- ja kotitalousnaiset istuttavat touko–kesäkuussa puita ympäri Suomen. Jokaista istutettua puuta kohden paikallisyhdistykset lahjoittavat 10 euroa Kirkon Ulkomaanavulle, joka mm. istuttaa rahalla puita Haitiin. Puiden istuttaminen ehkäisee ilmastonmuutosta ja palauttaa luonnon tasapainoa alueilla, joilla kärsitään ilmastonmuutoksen seurauksista.

Istutamme puun – hillitsemme ilmastonmuutosta -tempaus on osa Maa- ja kotitalousnaisten kaksivuotista Metsästä voimaa -järjestökampanjaa. Tempauksella halutaan kiinnittää huomio metsien merkitykseen ilmastonmuutoksen torjunnassa – sekä Suomessa että muualla maailmassa.

Miksi puita kannattaa istuttaa?   

Ilmasto lämpenee, kun hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja kertyy ilmakehään, jolloin ne hidastavat lämmön poistumista maasta. Yksi kuutiometri puuta sitoo yhden tonnin hiilidioksidia. Kun istutetaan puita, hillitään siis ilmastonmuutosta.

Ilmaston lämpenemisen myötä erilaiset sään ääri-ilmiöt ovat yleistyneet sekä kehittyneissä että kehitysmaissa. Tulvien ja kuivuuden seurauksista kärsivät eniten äärimäisessä köyhyydessä elävät ihmiset. Puita istuttamalla palautetaan luonnon tasapainoa alueilla, joilla metsät on hakattu polttopuiksi.

Istuttamalla puita kehitysmaihin voidaan vähentää eroosiota, aavikoitumista sekä parantaa maan laatua. Lisäksi puut viilentävät ilmastoa, sillä puista haihtuu orgaanisia aineita, jotka lisäävät pilvien muodostumista. Kehitysmaihin istutetut puut tarjoavat myös elinkeinoja paikallisille asukkaille, kun hedelmäpuiden satoa tai puuraaka-ainetta myydään.

Taimia ja koulutusta Haitiin

Maa- ja kotitalousnaisten Kirkon Ulkomaanavulle lahjoittama rahasumma käytetään mm. puiden istutukseen, ihmisten kouluttamiseen sekä istutukseen vaativien työkalujen hankkimiseen Haitissa.

Haitissa maan pinta-alasta enää vain pari prosenttia on metsän peitossa, kun vielä 70-luvulla metsää oli 60–70 % pinta-alasta. Tämän vuoksi maa on erittäin haavoittuvainen hurrikaaneille, sateille ja muille alueen sääilmiöille, jotka ovat lisääntyneet ilmastonmuutoksen myötä. Eroosio aiheuttaa tulvia ja vaikeuttaa maanviljelyä, mikä huonontaa asukkaiden jo ennestään heikkoa ruokaturvaa.

Voitte osallistua kampanjaan lahjoittamalla Puuntaimi-lahjoja Haitiin. Lahjoitukset Kirkon Ulkomaanavun tilille Nordea FI33 1572 3000 5005 04. Kirjoittakaa viestikenttään MKN PUU.

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja. Kirkon Ulkomaanapu tekee töitä köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.
 

Jaa