Mirja Hellstedt aloittaa Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen toiminnanjohtajana

MMM Mirja Hellstedt aloittaa Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen toiminnanjohtajana 1. lokakuuta.  Aikaisemmin hän toimi viisitoista vuotta suomalaisen ruuan puolestapuhujana Ruokatiedossa, joka ennen tunnettiin nimellä Finfood-Suomen Ruokatieto. Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen pitkäaikainen toiminnanjohtaja Liisa Niilola jää syyskuun lopulla eläkkeelle.

Työvuosien aikana maakunnat ruuantuottajineen, elintarvike- ja matkailualan yrityksineen, ravintoloineen ja muine erilaisine toimijoineen ovat tulleet Mirjalle tutuiksi.

- Ammattilaisten kohtaamisissa olen saanut itselleni paitsi huikean yhteistyöverkoston, myös parhaimmat eväät, tahtotilan ja voiman asioiden eteenpäin viemiseen ja vaikuttamiseen, Mirja toteaa.

Kokonaisvaltaisesta palvelukulttuurista lisää kilpailukykyä yrityksille

Maaseudun yritystoiminnan rakenteen muutoksessa Mirja näkee Maa- ja kotitalousnaisten tekemän yritysneuvonnan erittäin tärkeänä. Kokenut ruoka-alan ammattilainen haastaa yrityksiä muun muassa kiinnittämään huomiota asiakaslähtöiseen ja kokonaisvaltaiseen palvelukulttuuriin sekä palveluasenteen kehittämiseen.
- Esimerkiksi ravintolassa herkullinen ruoka tai matkailuyrityksen viihtyisät mökit ovat vain yksi osa palvelukokonaisuutta.

Ruoka puhuttaa, mutta taitoja on lisättävä

Ruuasta puhutaan nyt päivittäin. Luomu- ja lähiruoka, vastuullisesti tuotettu ruoka, ravintolapäivät, villiyrtit ovat monien huulilla.
- Ruuasta puhumisessa on elitististä vivahdetta. Samaan aikaan meillä koko ajan lisääntyy niiden kuluttajien määrä, joilta puuttuvat arkielämään liittyvät perustaidot.

Kotitalousneuvontaa tarvitaan yhä enemmän vahvistamaan tietoja ja taitoja, jotka aiemmin siirtyivät sukupolvelta toiselle, olipa sitten kyseessä vaikkapa ruokaostosten tekeminen, leipominen tai tähderuokien hyödyntäminen. Kyse ei ole pelkästään ruokaosaamisen kehittämisestä, vaan neuvontaan kytkeytyy aina myös muita kuten esimerkiksi taloudellisia ja sosiaalisia näkökulmia.

Maisema on mahdollisuus

- Maa- ja kotitalousnaisilla on vahva osaaminen maisemanhoidon neuvonnassa, jonka hyödyntäminen ja arvo nousee koko ajan. Hoidettu ympäristö ja maisema paitsi lisäävät asumisviihtyvyyttä ovat myös osa maaseutuyritysten palvelukokonaisuutta, Mirja summaa.

- Maisemanhoidon neuvonnalla säilytetään suomalaista kulttuuriperintöä, lisätään maaseudun vetovoimaa ja sillä on tärkeä rooli ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa. Kylämaisemasuunnitelmat, maisemalaiduntamisen järjestäminen, ranta-alueiden kunnostus- ja hoitosuunnitelmat sekä vieraiden kasvilajien torjunta ovat konkreettisia esimerkkejä maisemanhoidon neuvojien työstä, josta hyötyvät niin maaseudun vakituiset asukkaat, kesäasukkaat kuin matkailijatkin.

Vireä toiminta esiin yhdistyksistä

Järjestötoiminnasta Mirja haluaisi nostaa esiin ideoita, joita maaseudulla on virinnyt Maa- ja kotitalousnaisten aktiivisen toiminnan myötä. Esimerkit voivat poikia uusia toiminnan muotoja, jotka hyödyttävät maaseudun ihmisiä, virkistävät kyliä ja innostavat myös uusia tulokkaita järjestötoimintaan.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

  • toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt, p. 040 707 3223, mirja.hellstedt (at) maajakotitalousnaiset.fi
  • viestintäpäällikkö Johanna Saarikoski, p. 040 526 8475, johanna.saarikoski (at) maajakotitalousnaiset.fi

Jaa