Nyt on aika selvittää maatilan ympäristösopimuskohteet

Viljelijöiden ja yhdistysten kannattaa nyt varmistaa, päättyykö entisen ohjelmakauden mukainen maiseman, luonnon tai kosteikkojen hoitoon suunnattu erityisympäristötukisopimus. Uutta ympäristösopimusta tulee hakea ELY-keskuksista 12.5.2015 mennessä.

– Ympäristösopimuksen maatalousluonnon monimuotoisuuteen ja maisemanhoitoon soveltuvat kohteet ovat samankaltaisia kuin edelliselläkin ohjelmakaudella, kertoo Oulun maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntija Maarit Satomaa.

Soveltuvat kohteet voivat olla perinnebiotooppeja, luonnonlaitumia, monimuotoisia reunavyöhykkeitä, metsäsaarekkeita sekä viljelykäytöstä poistuneita peltoalueita, joilla on maisemaan tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä arvoja.

– Kohteiden laadukas hoito perustuu edelleen hoitosuunnitelmaan. Alueen käyttöä mietitään luonnon monimuotoisuuden ja maiseman näkökulmasta. Nyt kannattaa tarkistaa, soveltuuko kohteen nykyinen hoito uusien tukiehtojen mukaiseksi alueen hoidoksi, Satomaa muistuttaa.

Peltoalueille ei maisema-lumosopimusta enää tehdä, vaan niille olisi suositeltavaa valita ympäristösitoumuksen lohkokohtaisia toimenpiteitä.

Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat ympäri Suomen tarjoavat suunnitteluapua ja Neuvo 2020 -tilakäyntejä maisema- ja luontokohteiden kartoitukseen.

Hae uutta ympäristösopimusta 12.5. mennessä

Kaikki vuosina 2011–2014 alkaneet sopimukset päätetään keväällä 2015 ilman takaisinperintää. Viljelijä voi pyytää kirjallisella ilmoituksella 30.4.2015 mennessä ELY-keskukselta myös ennen vuotta 2011 alkaneen sopimuksen päättämistä. Tilan on mahdollista hakea uuden ohjelmakauden mukainen viisivuotinen ympäristösopimus päätukihaun yhteydessä 12.5.2015 mennessä.

Uusi sopimus vaatii uuden suunnitelman liitteineen. Myös vuokrasopimukset tulee uusia koko sopimuskauden ajaksi. Hakuasiakirjojen liitteeksi tarvitaan myös hoitopäiväkirjat aiemmalta sopimuskaudelta.

– ELY-keskus toivoo, että suunnitelmakartoista löytyy sopimusalueen tarkat rajaukset, aitalinjat sekä hoitotoimenpiteet lohkoittain, Satomaa täsmentää.

Tukitasot muuttuvat kiinteiksi

Ympäristösopimuksien tukitasot muuttuvat kiinteiksi. Viljelijän ei tarvitse enää sitoutua ympäristökorvaukseen, jotta voi hakea ympäristösopimusta. Jos tilan erityistukisopimukset ovat olleet useammassa sopimuksessa, voi niitä nyt yhdistellä samaan sopimukseen. Uusia aloja voidaan sisällyttää nyt päättyviin sopimuksiin ja myös täysin uudet sopimukset ovat tervetulleita hakuun.

Alle on listattu maiseman- ja luonnonhoidon rahoitus viljelijöille, rekisteröityneille yhdistyksille ja vesioikeudellisille yhteisöille (kosteikkotuet) vuodesta 2015 eteenpäin:

Ympäristösopimukset

 • Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman edistäminen 450 €/ha/v
 • Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat perinnebiotoopit 600 eur/ha/v
 • Monivaikutteisten kosteikkojen hoito 450 €/ha/v
 • Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot 600 €/ha/v

Ei-tuotannolliset investoinnit

 • Kosteikkoinvestoinnit enintään 11 669 €/ha
  jos kosteikko kooltaan 0,3-0,5 ha -> tuki enintään 3 225 eur/kohde
 • Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen
  enintään 3 hehtaarin kohteet enintään 1 862 €/ha
  yli 3 hehtaarin, mutta enintään 10 hehtaarin kohteet enintään 1 108 €/ha
  yli 10 hehtaarin kohteet enintään 754 €/ha

Jaa

Artikkelit