Arja Keränen

- ruokamatkailun kehittäminen
- yritysten yhteistyö ja verkostoituminen
- maaseutuyrittäjyyden ja yhteistyön edistäminen

Tapahtumat

Hankkeet

Ota yhteyttä

Palvelut