1950-luku

Helsingin Olympialaiset antavat vauhtia vuosikymmennelle. Neuvonnan tärkein tavoite on emäntien työn helpottaminen.

 • Olympialaisiin valmistaudutaan Kylät kauniiksi -kilpailulla. Maatalousnaiset huolehtivat kisavieraiden muonituksesta 22 kansakoululla sekä ottivat vastuuta matkamuistojen valmistamisesta ja myynnistä.
 • Matkailu kehittyy. Majoitus- ja ruokailupalveluja tarjotaan maamiesseurojen taloissa, retkeilymajoissa ja maalaiskodeissa. Ohjataan vuoteen ja liinavaatteiden huoltoon, tarjottavan ruuan suunnitteluun ja siivouksen tehostamiseen.
 • Lisäansioita ryhdytään etsimään myös käsitöistä ja puutarhataloudesta. Puutarhataloutta kehitetään ja markkinoidaan sopimusviljelyn kautta.
 • Emäntien työn helpottaminen on neuvonnan kulmakivi. Tuetaan emännän terveyttä ja työkuntoa sekä vahvistetaan ”oikeaa emäntämieltä” ja ”uskoa maatalousammattiin”.
 • Järjestön kehittämät kurssiemäntäkoulut tarjoavat varsinaista emäntäkoulua kevyemmän mahdollisuuden kouluttautua. Opiskelu jatkuu kurssien ja kilpailujen avulla.
 • Erilaisia koneita hankitaan koteihin.Opastusta annetaan muun muassa kylmäsäilytyslaitteiden käyttöön.
 • Järjestö tuo Mehu-Maijan edeltäjän Saksasta. Sen pohjalta suomalainen teollisuus alkaa valmistaa kotikäyttöön soveltuvaa marjojen mehustajaa. Myös omenamehun valmistusta edistetään.
 • Toimitaan kaikin muodoin maaseudun vesi- ja viemäriasioiden edistämiseksi.
 • Tehdään kodin sisustus-, kodin ympäristön järjestys- ja puutarhasuunnitelmia etenkin uusille tiloille.
 • Yhdistykset muistavat maaseudun yksinäisiä vanhuksia lahjapaketein ja virkistystilaisuuksin. Heidän asuntojaan korjataan talkoovoimin.
 • Neuvonta ja yhdistystoiminta tavoittavat yhä useampia. Noin 3 000 vuosittaista kurssia saavuttavat vuosikymmenen eri vaiheissa 40 – 50 tuhatta osallistujaa. Jäsenmäärä ylittää 130 000, yhdistyksiä on jo yli 1 500.

”Jatkuva nopea kehitys kaikilla aloilla vaikuttaa monella tavalla myöskin järjestön toimintaan.  Se asettaa lisääntyviä vaatimuksia järjestön johto- ja toimihenkilökunnalle. Sen on pysyttävä kaikessa kehityksen tasalla, muodostettava käsityksensä uusista käyttöaineista, tarvikkeista ym. usein yksinomaan omien kokemustensa perusteella. Sen on pystyttävä huomioimaan myös tämä kaikki uusi työssään neuvontakentällä tuntien paikalliset olosuhteet, väestön tarpeet ja mahdollisuudet.  Mainittakoon vielä toiminta käsityöharrastuksen herättämiseksi.  Siinä mielessä on paikallisiin maatalousnaisosastoihin perustettu käsityövaliokuntia, joiden tehtäviin kuuluu lisäksi ansiokäsityötoiminnan järjestely naisosaston alueella.” - Maatalousnaisjärjestön vuosikertomus 1953

Jaa