1980-luku

 • Neuvontaa toteutetaan kolmivuotisin teemakausin. Vuosikymmenen teemoja ovat Järjestö kehittää, kasvattaa ja kouluttaa, Koti - yhteinen yritys, Neuvonnalla elämänlaatua, Yhdessä rakentaen – omaa arvostaen ja Yrittämisessä maaseudun mahdollisuudet.
 • Järjestetään kahvi- ja ateriapalvelu- sekä kotipalvelukursseja. Myös käsitöiden valmistus ansiotarkoituksessa kiinnostaa.
 • Neuvojia koulutetaan yrittäjyysteemaan mm. kirjekurssilla, seminaareilla ja tenteillä.
 • Kotitalousmerkkisuoritukset alkavat. Myös maatalousmerkkisuoritukset pitävät pintansa ja juhlitaan 30 000:tta merkkisuoritusta. Traktorinajokurssit houkuttelevat emännät hyttiin ja rattiin.
 • Ruokaneuvonnan tavoitteena on nautittava ruoka sekä monipuolinen ja tasapainoinen ruokavalio.
 • Järjestö kokoaa ja julkaisee maakunnallisia perinneruokakirjoja ja on mukana Pitäjäruoka-projektissa.
 • Tekstiilineuvontaa annetaan paljon.  Erityisesti pellava ja villa ovat aiheina tuotannosta käyttöön ja hoitoon asti.
 • Kulutuksen ympäristövaikutukset nousevat esiin. Opastetaan jätehuoltoon, kompostointiin ja energiansäästöön.
 • Kylä elää -viesti saa joukot liikkeelle.
 • Kylän raitit siistiksi -kampanja kannustaa huolehtimaan kylämaisemasta. Tuulen suojaa etsitään Istuta puu tai pensas -kampanjalla. Maisemaa hoidetaan myös elvyttämällä kujaperinnettä.
 • Emännän työkunnon vaaliminen saa uutta potkua Terve taas -kuntoryhmistä ja valtakunnallisesta kuntoviikosta.
 • Emännän työnkuvaa, asemaa sekä monia ajankohtaisia asioita ja uudistuksia käsitellään Emännän sarka -opintokerhoaineistoissa.
 • Jäsenmäärä pysyttelee 135 000 paikkeilla koko vuosikymmenen ajan. Kursseilla tavoitetaan noin 40 000 osallistujaa vuosittain.

Jaa