Neuvontajärjestöjen vetoomus: valtionapua ei saa leikata

Neuvontajärjestöt saavat opetus- ja kulttuuriministeriön kautta harkinnanvaraista valtion-avustusta. Neuvontajärjestöt eli Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Finlands svenska Marthaförbund, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ja Marttaliitto vaativat, että niiden valtionapu säilytetään vähintään vuoden 2014 tasolla. Näin turvataan järjestöjen tarjoamat, koko maan kattavat palvelut. 
 
Valtionavustuksella on ratkaiseva merkitys neuvontajärjestöjen työssä, erityisesti niissä yhteiskunnallisesti tärkeissä tehtävissä, joiden kustannuksia ei voi siirtää hyödyn saajille. Valtionavustus kattaa järjestöjen kustannuksista vain noin 15–30 %.
 

Koko maan kattavat palvelut lähellä ihmistä

Neuvontajärjestöt muodostavat alue- ja paikallisorganisaatioineen valtakunnallisen kotitalous- ja käsityöalan neuvontaverkoston, jolla on tärkeä yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys.   
 
Neuvontajärjestöjen työn lähtökohtana on parantaa ihmisten hyvinvointia ja elinympäristöjen elinvoimaisuutta lisäämällä jokapäiväisen elämän taitoja, yhteisöllisyyttä, työllisyyttä, yrittäjyyttä sekä kansalaisaktiivisuutta. 
 
Neuvonta ja koulutus ovat käytännönläheisiä ja ne toteutetaan lähellä asiakasta. Monipuolinen toiminta tavoittaa vuosittain satojatuhansia eri lähtökohdista tulevia ihmisiä.
 

Neuvonnalla ratkaistaan yhteiskunnallisia ongelmia

 
Kotitalous- ja käsityöneuvonnan avulla ehkäistään ja vähennetään syrjäytymistä ja panostetaan ihmisten auttamiseen ja arjen sujumiseen sekä taloudellisen osaamiseen. 
 
Neuvontajärjestöt tekevät merkittävää työtä myös yrittäjyyden kehittämisessä sekä ympäristöön liittyvissä asioissa ja siten yhteiskunnan kilpailukyvyn vahvistamisessa. 
 
Neuvontajärjestöjen työ avannut monelle tien työllistymiseen varsinkin maaseudulla, missä etsitään uusia elinkeinoja ja toimeentulomuotoja. 
 
Hallitusohjelmassa on vahvasti esillä kestävän kehityksen edistäminen samoin kuin painotukset lähi- ja luomuruokaan. Tämä edellyttää, että kansalaiset osaavat valmistaa ruokaa alusta alkaen itse, tehdä käsitöitä sekä ympäristön kannalta oikeita kulutusvalintoja.
 

Palvelun hinta ei saa olla este neuvonnan saamiselle

 
Tarve neuvontajärjestöjen palveluihin on suuri. Haasteita tuovat nuorten vähentyneet arkitaidot, lisääntyvä työttömyys ja köyhyys sekä syrjäytymisuhan alla olevien ihmisten määrä. 
 
Palveluista ei voida periä täyttä hintaa ja osan palveluista on oltava ilmaisia. Hinta ei saa olla esteenä neuvonnan saamiselle. 
 
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta? on kirjattu visioksi ”jokaisella on oikeus ja velvollisuus olla hyödyksi”. Neuvontajärjestöt toteuttavat visiota aktiivisina toimijoina arjesta selviytymisen, hyvinvoinnin, työllisyyden ja yhteisöllisyyden turvaamisessa.
 

Vetoomuksen allekirjoittivat Helsingissä 20.10.2014 

 
liittojohtaja Christel Raunio, Finlands svenska  Marthaförbund rf
toiminnanjohtaja Marketta  Luutonen, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 
toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä,  Marttaliitto ry
 
 

Jaa