Älä ruoki hukkaa!

Matka kohti ruoan arvostusta ja vastuullisia valintoja alkaa jo lapsena opituista malleista ja käyttäytymisestä. Myös ruokahävikin pienentäminen tai kokonaan välttäminen liittyy ruoan arvostukseen.

Koululla on tärkeä rooli ruokakasvatuksessa. Ruokahävikkiin liittyvien asioiden opetusta pidetään erittäin tärkeänä, ja sen opetus alkaa jo ensimmäisenä lukuvuonna lähinnä kouluruokailun yhteydessä. Opettajat näkevät, että ruokahävikkiin liittyvät asiat tulisi integroida opetukseen entistä kiinteämmin ja ovat toivoneet ruokakasvatukseen työkaluja. 
 
Maa- ja kotitalousnaiset (MKN) vastaa toiveisiin Älä ruoki hukkaa -hankkeen avulla. 
 
Hankkeessa:
 
  • lisätään oppilaiden tietoa ruokahävikistä mm. määrä, syyt ja ympäristö- sekä muut vaikutukset.
  • pohditaan, ideoidaan ja harjoitellaan yhdessä oppilaiden kanssa keinoja vähentää ruokahävikkiä esimerksi oman ruokahävikin seurantaa, ruoanvalmistusta jämistä, ruokakaappien sisällön tutkimista ja siellä olevien vanhempien raaka-aineiden hyödyntämistä.
  • ideoidaan ja toteutetaan oppilaiden, opettajien ja kotitalousneuvonnan asiantuntijoiden kanssa ns. vaikuttamisprojekti ruokahävikin vähentämiseksi kotitalouksissa. Oppilaat toimivat innovaattoreina ja vaikuttajina omien kotitalouksiensa ruokahävikin vähentämisessä.

Hanketta toteutetaan valtakunnallisesti vuosina 2021 - 2022. Hankkeen rahoittaja on Ruokavirasto. 

MKN:n yhteistyötahoja hankkeessa ovat Kotitalousopettajien Liitto, Suomen Luokanopettajat, Luonnovarakeskus (Luke) ja Kuluttajaliitto. 

MKN on  mukana myös Kuluttajaliiton koordinoimassa kansallisessa Hävikkifoorumissa (2020–2023).  Hävikkifoorumi kehittää Saa syödä -sivustosta entistä kattavamman verkkopalvelun, joka tarjoaa kotitalouksille konkreettisia välineitä hävikin vähentämiseksi. Älä ruoki hukkaa! -hankkeen materiaali viedään Saa syödä -sivustolle 

 

 


Jaa

Hanketoimijat