Maa- ja kotitalousnaisten Rannat kuntoon -hankkeessa kehitettiin muunneltavissa oleva toimintamalli siihen, miten rantojen kunnostusta lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä asukkaiden kanssa. Voit tutustua toimintamalliin sivulla www.maajakotitalousnaiset.fi/rannatkuntoon

Hankkeessa kehitettävää toimintamallia pilotoitiin kuudessa eri maakunnassa.

Rantamaisema umpeutuu

Kylien vene- ja uimarantojen virkistyskäyttöarvo on monin paikoin laskenut. Rannat ovat pusikoituneet, vedet ruovikoituneet ja vesi hävinnyt näkyvistä. Myös rantojen rakenteet ovat vanhentuneet ja puutteellisia.

Maiseman kannalta haastavinta on vesinäkymien umpeutuminen. Etenkin järvien rannat ovat monin paikoin kasvaneet umpeen niin, että vesistöt eivät näy maisemassa. Tähän on vaikuttanut rantaniittyjen laiduntamisen ja muun käytön väheneminen.

Rantojen kunnostamiseksi tarvitaan uusia ja innovatiivisia keinoja, jotta ne säilyvät osana kylän kulttuurimaisemaa ja asukkaille viihtyisinä virkistysalueina.

Rantoja kunnostettiin kuudella alueella

Hanketta rahoitti ympäristöministeriön Ravinteet kiertoon -ohjelma. Asiantuntijoiden kanssa valitut ja kyläläisten kanssa sovitut pilottialueet olivat kuudessa maakunnassa.

Varsinais-Suomi Taivassalo, Helsingin kylä
Satakunta Merikarvia, Riispyyn kylä
Etelä-Pohjanmaa Kyrönjoki, kolme kylää joen rannalla
Pohjois-Karjala Liperi, Riihilampi- Reilampi -alue
Pohjois-Savo Nurmesjärvi, Kangaslahden kylä
Häme Loppijärvi, kolme kylää järven rannoilla

Kohteista kaksi on merenrantaa, yksi joenrantaa ja kolme järvenrantaa. Kullakin valitulla alueella oli omat erityiskysymyksensä, joista saatiin käytännönläheistä ja hyödynnettävää tietoa toimintamallin ja sen sisällön kehittämiseksi. Jatkuvuuden varmistamiseksi pilottialueilla tullaan hankkeen puitteissa hakemaan alueellisia rahoituksia kohteiden kunnostamisen.

Toimintamallista apua rantojen asukkaille

Rantojen kunnostamisen kokonaisuus ja vesiensuojelu on jaettu toimintamallia varten pienemmiksi, selkeiksi osa-alueiksi. Näitä osa-alueita ovat mm. vesikasvien niitto, rantaniitty, kosteikko, uimaranta ja venevalkama. Asukkaiden on helpompi ymmärtää pienemmät osa-alueet ja eri alueilla voidaan valita juuri sille alueelle sopivat kunnostuksen kohteet.

Toimintamallia kehitettiin yhteistyössä valtakunnallisesti Vesiensuojeluyhdistysten Liiton, Suomen Riistakeskuksen ja Suomen Kylätoiminnan sekä niiden alueellisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on laajentaa kehitetty toimintamalli koko maahan.
 


Jaa

Artikkelit

  • Pohjois-Savo: Nurmesjärvi

    Rannat kuntoon -hankkeessa Pohjois-Savon kohdealue on Nurmesjärvi, joka sijaitsee Kuopion kaupungin ja Rautavaaran kunnan alueella.

  • Satakunta: Riispyy

    Merikarvian Riispyyn kylä on Rannat kuntoon- hankkeen pilottialue Satakunnassa.