Taimi Mahosenaho

Vuorotteluvapaani aikana 1.5.-31.10.2022 voit ottaa yhteyttä Oulu Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgria Oulun muihin ympäristöasiantuntijoihin.

Työhöni kuuluvat maaseudun maisemaan ja ympäristöön liittyvät asiantuntijatehtävät. Koulutukseltani olen suunnitteluhortonomi ja puutarhaopettaja. Työni puolesta olen kouluttautunut ja työskennellyt pari vuosikymmentä  maaseutuun liittyvien ympäristöasioiden parissa. Olen suorittanut myös erityisammattitutkinnon Biotalous-Inno-valmennusohjelmassa, joka liittyy maaseudun vihreän kasvun aineellisten ja aineettomien vahvuuksien nostamiseen Suomen voimavaraksi.

Olen toiminut projektipäällikkönä muun muassa maatalouden ympäristökorvausjärjestelmiin, bioenergiaan, maiseman- ja luonnonhoitoon, tieympäristöön, vieraskasveihin ja kylämaisemiin liittyvissä EU-projekteissa. Myös erilaiset ympäristötapahtumat ja kampanjat maaseudun asukkaille kuuluvat työnkuvaani.

Biotalouteen liittyvä Oulun Seudun BiotalousLeader oli työtehtäväni viime vuosina. Hanke sai myös tunnustusta ja esiteltiin Eurooppalaisen maaseutukehittämisen ENRD-verkoston biotalouden teemaryhmässä (sivut 26-27). Nykyisessä hankkeessa työskentelen vieraskasvien hallintaan liittyvän yrittäjyyden parissa. Kohderyhminä ovat muun muassa viherpalveluyritykset, maaseutuyrittäjät, taimitarhat  ja lajiston kartoituksessa drooniyrittäjät.

Lisätietoa

Tapahtumat

Hankkeet