HYPYT - Hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi-hankkeen loppuraportti

HYPYT -hanke oli elinkeinojen kehittämishanke, jonka päätavoitteena oli kehittää ja tukea hyvinvointipalvelualan yrittäjyyttä ja sen edellytyksiä. Hanke kohdistui yritysten liiketoiminnan tehostamiseen, yritysten keskinäiseen ja palveluiden tuottajien sekä ostajien väliseen yhteistyön lisäämiseen.

Hankealueena oli Raahen seutukunta, Oulun seutukunta, Oulunkaaren seutukunta ja Koillismaan seutukunta 2012 loppuun saakka. Vuoden 2013 alusta alkaen hankealueena oli koko Pohjois-Pohjanmaa. Hanketta on hallinnoinut ProAgria Oulu ry ja toteuttanut Oulun Maa- ja kotitalousnaiset. Hanketta rahoitti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Tuen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

HYPYT -hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat hyvinvointipalvelualan yrittäjät ja yritystä suunnittelevat. Lisäksi kohderyhmänä olivat kolmannen sektorin toimijat sekä kuntien sosiaalipalvelutoimen toimijat sekä alan sidosryhmät ja hankealueen asukkaat.

Tuloksena on hyvinvointipalvelualan yritystoimintaan liittyvän osaamisen paranemista, tietotaitotason kasvua sekä alueen hoivapalvelutarjonnan vahvistuminen elinkeinona sekä uusien verkostojen ja yhteistyön vahvistuminen koko Pohjois-Pohjanmaalla. Mukana on ollut lähes 100 yritystä ja osallistujia lähes 700 koko Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Hankkeen keskeiset tulokset saatiin aikaan pienryhmätoimintamallin avulla. Yrittäjät kokivat pienryhmätyöskentelytavan mielekkääksi ja sopivaksi. Ryhmissä syntyi aito luottamus osallistujien kesken, jonka seurauksena voitiin jakaa asioita, oppia toisilta, antaa rakentavaa palautetta toisille, kasvettiin ja kehityttiin. Hyötyjä osallistujille oli myös, että oman yrityksen toiminta parani, oma jaksaminen kohentui ja uusien asioiden oppiminen helpottui.

Seminaarien ja pienryhmien teemoja olivat: Internetin ja sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä, ikäihmisten perhehoito, yritystalous, verotus, kustannuslaskenta, hinnoittelu, kirjanpito, osuuskuntayrittäjyys ja koti- ja ulkomaan opintomatka. Nämä ovat toteutettu yhteistyössä alan toimijoiden, kuntasektorin toimijoiden ja perhehoidosta kiinnostuneiden sekä muiden kehittämishankkeiden kanssa.

Hyvinvointipalvelualan yrittäjyyttä ja sen edellytyksiä esitetään jatkettavaksi Pohjois-Pohjanmaalla. Erityisesti on tarvetta pienyritysten liiketoiminnan ja markkinoinnin tehostamiseen niin yritystasolla kuin yhteistyötä yrittäjien kesken. Myös esitetään jatkossakin hyvien toimintamallien ja hyvien käytäntöjen kehittämistä ja innovointia, joiden avulla edistetään yrittäjien ja muiden toimijoiden keskeistä yhteistyötä. 

Lue lisää alla liitteenä olevasta loppuraportista. 

Jaa