Peruna paremmaksi -hankkeen loppuraportti

Oulun Maa- ja kotitalousnaiset olivat mukana toteuttamassa Peruna Paremmaksi -hanketta, joka päättyi vuonna 2014. Tässä loppuraportissa on esitelty hankkeen keskeisiä tuloksia, tuotantoon liittyviä tuloksia on esitetty osassa I ja suurtalouskeittiötä koskevia tuloksia osassa II. Lisäksi raportin osassa II kuvataan tuottajien ja suurkeittiötoimijoiden yhteistyömallia.

Jaa