Siikalatvan maisemahelmet esiin

Siikalatvan maisemahelmet esiin

28.08.2019

Tietoa perinnebiotooppien ja muiden maisemakohteiden arvoista ja hoitokäytännöistä.

Pohjoisen maisemahelmet –hankkeessa edistetään arvokkaiden perinnebiotooppien eli luonnonniittyjen, hakamaiden ja metsälaitumien hoitoa. Siikalatvalla perinnebiotooppeja on ollut erityisesti jokivarsilla. Myös erilaiset reunavyöhykkeet kivineen ja maisemapuineen ovat monimuotoisuuden kannalta tärkeitä. Pienialaisetkin monilajiset kohteet ovat hoidettuna arvokkaita.
 
Tilaisuudessa saat tietoa perinnebiotooppien ja muiden maisemakohteiden arvoista ja hoitokäytännöistä. Voit myös kysellä omien kohteidesi hoidosta.
 
Pullakahvitarjoilu. Tilaisuus on ilmainen ja kaikille avoin. Tapahtuman järjestää ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten hallinnoima Pohjoisen maisemahelmet –hanke.
 
 
Lisätietoja: Kalle Hellström, p. 043 825 5253, kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi
Tapahtuman ajankohta: 28.08.2019 18:00 - 20:00
Lähiosoite: ROM Rantsila, Paavolantie 10
Postinumero ja -toimipaikka: 92500 Siikalatva
Hinta: Maksuton

Jaa

Tapahtuman henkilöt

Palvelut